homeคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๓
person
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๓

ผู้สอน
ไพรัชต์ รูปแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๓

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1679

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)