เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการคูปอง

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นการนำเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีเบื้อต้นเพื่อสนับสนุนการสอนของครู