homeDoctoral Dissertation
person
Doctoral Dissertation

ผู้สอน
Assoc.Prof.Dr. Montree Yamkasikorn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Doctoral Dissertation

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1680

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้และให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)