8005205 หลักสูตร Curriculum
ผู้สอน

ทวีชัย บุญเติม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
8005205 หลักสูตร Curriculum

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16808

สถานศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์ หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.