คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๒


ผู้สอน
ไพรัชต์ รูปแก้ว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๒

รหัสวิชา
1681

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา

คำอธิบายวิชา

คอมพิวเตอร์ ม.๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books