ผู้สอน
จุฑามาศ แซ่เตื้อง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16813

สถานศึกษา

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

สอนคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ