กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เรื่องเซต
ผู้สอน

เบญญาพร จิตนาธรรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เรื่องเซต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16816

สถานศึกษา
โรงเรียนปากพนัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องเซต จะประกอบไปด้วย

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต

2.วิธีการเขียนเซต

3.ประเภทของเซต

4.เอกภพสัมพัทธ์

5.ซับเซต และเพาเวอร์เซต

6.การดำเนินการของเซต

7.แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์

8.จำนวนสมาชิกของเซต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.