การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2
ผู้สอน

พงศ์ยุทธ อุดมศักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16822

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน ลำดับขั้นตอนการทำงาน การเขียนผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pscudo code) การออกแบบโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในการใช้งาน และปฏิบัตืจริงโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.