คอมพิวเตอร์ ป.6
ผู้สอน

รัตน์วลี รังสรรค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16826

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ป.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.