เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง แผนกไฟฟ้ากำลัง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า และงานบริการไฟฟ้าอื่นๆ