วิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปวช.3 สาขาไฟฟ้ากำลัง แผนกไฟฟ้ากำลัง

นันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบหาสาเหตุข้อบกพร่อง การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง เครื่องจักรกลไฟฟ้า และงานบริการไฟฟ้าอื่นๆ