ผู้สอน
นายอุดร รักขะนาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมกราฟิก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16833

สถานศึกษา

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาโปรแกรม photoshop