วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หนึ่งฤทัย คำสามารถนุรักษ์

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

ฝึกการแทรกรูปใน โปรแกรม word 2007 และฝึกการตกแต่ง ใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม word 2007 ได้