วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

ธนภัทร ปัญญางาม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการบวก ลบ