คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

วรรณภา คำสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16842

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านพระเพลิง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สูตร การบวก การลบ การคูณ การหาร เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.