เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา คล่องแคล่ว

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทย เราต้องรู้จักหลักการใช้ภาษาไทย