ชั้นเรียนภาษามือขั้นพื้นฐาน

ธนัญกรณ์ นึกถึง

กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษามือเพื่อการสื่อสาร