ชั้นเรียนภาษามือขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนัญกรณ์ นึกถึง

กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์

ภาษามือเพื่อการสื่อสาร