ผู้สอน
นายศักดิ็การย์ แสงตาปัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16860

สถานศึกษา

ร.ร.บ้านใหม่ไทยพัฒนา


คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ งานเกษตรและอุตสาหกรรม