ทศพร

ทศพร ฝอยจันทร์

โรงเรียนบ้านสวายสอ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา