ผู้สอน
ทิฆัมพร ชาติเพ็ชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.๑


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16892

สถานศึกษา

บ้านลำนางรอง


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนหลักการใช้ภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑