ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รวงทอง สิงห์พันธ์

โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3