เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ครูพิมพ์ภัทร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พิมพ์ภัทร ศิริเม

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.ประโคนชัย สพป.บร.2

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้เข้าศึกษาหาความรู้