ครูพิมพ์ภัทร

พิมพ์ภัทร ศิริเม

โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.ประโคนชัย สพป.บร.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้เข้าศึกษาหาความรู้