ครูพิมพ์ภัทร

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนในความรับผิดชอบได้เข้าศึกษาหาความรู้