เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รุจิกร ญาณโยธิน

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทย