ชั้น ม.1

รุจิกร ญาณโยธิน

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทย