ผู้สอน
สมบัติ เผือกฟัก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษา3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16901

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกลอย


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า