ผู้สอน
นายสาทิพย์ อ่ำประเวทย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16904

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดบ้านโคดเหล็ก


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย