เด็กอัจฉริยะภาษาไทย

somlak srikaew

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนและผู้สอน