จิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

เปิดชมคลิปวีดีโอ เมื่อเข้าใจแล้ว ให้ทำกิจกรรมตามคลิปวีดีโอ