จิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์

จิรันธนิน ขันติโชติบริบูรณ์

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดชมคลิปวีดีโอ เมื่อเข้าใจแล้ว ให้ทำกิจกรรมตามคลิปวีดีโอ