ภาษาพาสนุก (คำพ้อง)

ศิริรัตน์ ประสีระเตสัง

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับสอนนักเรียน