คำนาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ