คำนาม

ทศพร ฝอยจันทร์

โรงเรียนบ้านสวายสอ

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ