ผู้สอน
นิสรา เพ็ชรประสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16924

สถานศึกษา

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กรู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกไม้ได้