กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

-สนทนาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของดอกไม้ที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ

-สังเกตดอกไม้ของจริงและรูปภาพ

-ร่วมกันบอกชื่อดอกไม้ที่ตนเองรู้จักและตอบคำถามจากปริศนาคำทาย

-เล่านิทานเรื่องผีเสื้อน้อยผจญภัยและสรุปร่วมกัน