เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปฐมวัยปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธัญญาทิพย์ รอดภัย

โรงเรียนธาดาอนุสรณ์

-สนทนาเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของดอกไม้ที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ

-สังเกตดอกไม้ของจริงและรูปภาพ

-ร่วมกันบอกชื่อดอกไม้ที่ตนเองรู้จักและตอบคำถามจากปริศนาคำทาย

-เล่านิทานเรื่องผีเสื้อน้อยผจญภัยและสรุปร่วมกัน