กิจกรรมเสริมประสบการณ์อนุบาล 2/3

มนัสนันท์ สิทธิชัย

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกสามารถสนทนาโต้ตอบกับครูได้