เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เจนจิรา ทองตัน

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง

กิจกรรมสนทนาพูดคุยโต้ตอบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สอน ให้เด็กคิด ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก