ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอภิราษฎร์ น้อยราษฎร์

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

พิ้นที่ผิวและปริมาตร

ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ ได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย และ ทรงกลม ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรที่แตกต่างกันออกไป