เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายอภิราษฎร์ น้อยราษฎร์

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

พิ้นที่ผิวและปริมาตร

ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ ได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก ทรงกรวย และ ทรงกลม ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรที่แตกต่างกันออกไป