ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ1


ผู้สอน
ครู หนึ่งฤทัย ลำดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ1

รหัสวิชา
1695

สถานศึกษา
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

คำอธิบายวิชา

รหัสวิชาง30241 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books