ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ1
ผู้สอน

ครู หนึ่งฤทัย ลำดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1695

สถานศึกษา
โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชาง30241 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.