ผู้สอน
รุจิลาภา เจริญเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(วันจันทร์)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16972

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(เลุ่มเรียนวันจันทร์)