141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) 2/2558
ผู้สอน

อาจารย์ วรรณภา ทองแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16980

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา 141303 สถิติกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistics and Social Sciences Research) เปิดสอนสำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.