141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/2558
ผู้สอน

อาจารย์ วรรณภา ทองแดง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16981

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เปิดสอนสำหรับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.