สอน fap
ผู้สอน

ปวริศ สมันเอี่ยม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สอน fap

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16983

สถานศึกษา
fap.com

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการ fapppppppppppppppppppppppppppppppp


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.