ผู้สอน
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

921-101 Principles of Industrial Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17018

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

921-101 Principles of Industrial Management