การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

- การติดตั้ง

- การสร้างเมนูและการสร้างบทความ

- Components

- Extensions

- การอัพข้อมูลขึ้นโฮสต์