การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!
ผู้สอน

กนกพร สิงห์โต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17024

สถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

- การติดตั้ง

- การสร้างเมนูและการสร้างบทความ

- Components

- Extensions

- การอัพข้อมูลขึ้นโฮสต์ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.