การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla!

- การติดตั้ง

- การสร้างเมนูและการสร้างบทความ

- Components

- Extensions

- การอัพข้อมูลขึ้นโฮสต์