ผู้สอน
วรรณา สำแดงสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17035

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วย 2 ชนิด

1. เซลล์พืช

2. เซลล์สัตว์