วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

หนึ่งฤทัย คำสามารถนุรักษ์

รร.มารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เจอกันในชั่วโมงเรียนนะค่ะ