การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ผู้สอน

Melody Metinee Puechpoom นางสาวเมทินี พืชภูมิ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17042

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.