ม.๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔


ผู้สอน
นาย ถาวร ขึมภูเขียว
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.๑/๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

รหัสวิชา
1705

สถานศึกษา
โรงเรียนภูเขียว

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้เริ่มใช้ ๗ ก.พ.๒๕๕๕ และจะพัฒนาต่อไปครับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books