ผู้สอน
ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

PrinCostII


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17051

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คำอธิบายชั้นเรียน

คณะวิทยาการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558