ผู้สอน
นักศึกษาฝึกสอน วรรณิดา เดชดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.4/3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17058

สถานศึกษา

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์