ผู้สอน
วชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

English for Communication


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17060

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เวปไซต์นี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน