homeบริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.
personperson_add
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

ผู้สอน
นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1707

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะ..............นักศึกษาทุนและนักศึกษาที่เป็นสมาชิกทุกคน

                            ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนได้ข่าวมาโพสต์เนื้อหาสาระ  สอบถาม หรือปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียน  ส่วนตัว  หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถมาปรึกษาได้ที่งานกิจ วจก ก็สามารถใช้ช่องทาง IT ชนิดนี้สื่อสารปรึกษาในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ ได้  โดยทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)