บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.


ผู้สอน
นางสาว วารินทร์ รามฤทธิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

รหัสวิชา
1707

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

สวัสดีค่ะ..............นักศึกษาทุนและนักศึกษาที่เป็นสมาชิกทุกคน

                            ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนได้ข่าวมาโพสต์เนื้อหาสาระ  สอบถาม หรือปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเรียน  ส่วนตัว  หรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถมาปรึกษาได้ที่งานกิจ วจก ก็สามารถใช้ช่องทาง IT ชนิดนี้สื่อสารปรึกษาในเรื่อง ๆ ต่าง ๆ ได้  โดยทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books