ปวส.1 เทคโนโลยีสสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

ศุภวรรณ ภัทรคุปต์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ