homeบริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )
personperson_add
บริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1709

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนและนักศึกษาทั่วไป เข้าระบบเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเรียน ส่วนตัว และอื่น ๆ และเพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับข่าวสารผ่านระบบไอที  และปรึกษาเรื่องต่าง ๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)