บริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )


ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )

รหัสวิชา
1709

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนและนักศึกษาทั่วไป เข้าระบบเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเรียน ส่วนตัว และอื่น ๆ และเพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับข่าวสารผ่านระบบไอที  และปรึกษาเรื่องต่าง ๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books