บริการให้คำปรึกษาและ แจ้ง ประกาศ ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (นศ.ทุนและนศ.อื่น ๆ )

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุนและนักศึกษาทั่วไป เข้าระบบเพื่อรับคำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเรียน ส่วนตัว และอื่น ๆ และเพื่อให้นักศึกษาทุนได้รับข่าวสารผ่านระบบไอที  และปรึกษาเรื่องต่าง ๆ